Klasszikusok első és utolsó mondatai

Sziasztok!
Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem máris kivan a hő cipőm ezzel az idővel. Nincs még hat óra sem, de már olyan vaksötét van, hogy az orromig se látok a lakásban ha nem kapcsolok villanyt/gyújtok gyertyát.
Mit csinál ilyenkor az ember? Oké, talán leül filmezni…és még?
Azt amit én.
Új bejegyzést ír.


Emelt magyar előkészítőre kezdtem járni szeptemberben, és úgy vettem észre, rendszeres feladat, amikor egy idézetből rá kell jönni az adott irodalmi mű szerzőjére és címére.
Úgy döntöttem, hogy előszedem néhány kedvelt és kevésbé kedvelt klasszikus olvasmányom, kiírom Nektek az első illetve utolsó mondatát, majd a bejegyzés végén a megfejtést is. Aztán lehet írni kommentben kinek hány találata lett.


1)
„Hol volt, hol nem volt, volt a világon egyszer egy körte-muzsika, amelyik arról volt nevezetes, hogy csak akkor szólt, ha jó gyerek fújta.”
***
„- A szeretet az élet.”

2)
„Abban a nevezetes ezerkilencszáz és huszadik évben, vagyis egy esztendőre rá, hogy a románok kézhez vettek minket, székelyeket, az én életemben még külön is igen nagy fordulat állott bé.”
***
„Amíg ő odajárt, azalatt én Bolhával elmen­tem az édesanyám sírjához, s ott a sírhantnál megfogad­tam, hogy a szegények és az elnyomottak zászlaját fogom hordozni, bármerre vezéreljen is az utam.”

3)
„Háromnegyed egykor, épp abban a pillanatban, mikor a természetrajzi terem katedraasztalán hosszú és sikertelen kísérletek után végre-valahára, nagy nehezen, izgatott várakozás jutalmául a Bunsen-lámpa színtelen lángjában fellobbant egy gyönyörű, smaragdzöld csík, annak jeléül, hogy az a vegyület, melyről a tanár úr be akarta bizonyítani, hogy zöldre festi a lángot, a lángot csakugyan zöldre festette, mondom: pont háromnegyed egykor, épp abban a diadalmas minutumban megpendült a szomszéd ház udvarán egy zongora-verkli, s ezzel minden komolyságnak vége szakadt.”
***
„És másnap, mikor az egész osztály néma, ünnepies csöndben ült a helyén, és Rácz tanár úr komoly léptekkel, lassan, ünnepélyesen ment föl a katedrára, hogy onnan a nagy csöndben halk szóval emlékezzék meg Nemecsek Ernőről, és felszólítsa az egész osztályt, hogy holnap délután három órakor valamennyien fekete vagy legalábbis sötét ruhában gyülekezzenek a Rákos utcában, Boka János komolyan nézett maga elé a padra, és most először kezdett derengeni egyszerű gyereklelkében a sejtés arról, hogy tulajdonképpen mi is az élet, amelynek mindnyájan küzdő, hol bánatos, hol vidám szolgái vagyunk.”

***

***
Ő az!

6)
„Egy meleg tavaszi estén, az alkonyat órájában, a Patriarsije Prudin két férfiú jelent meg. Az egyik negyvenéves forma, kövérkés, alacsony, kopasz fekete emberke, szürke nyári öltönyt viselt, elegáns kalapját kezében tartotta, gondosan borotvált arcát istentelen nagy méretű, fekete csontkeretes pápaszem ékesítette.”
***
„Felhasadozó emlékezete megnyugszik, és a következő holdtöltéig a professzort nem háborgatja semmi: sem Gestas orr nélküli gyilkosa, sem a kegyetlen Ponczius Pilátus lovag, Judea ötödik helytartója.”

7)
„A bíróság nagy épületében, a Melvinszkij-ügy tárgyalásának szünetében, a tanács tagjai és az ügyész Ivan Jegorovics Sebek dolgozószobájában találkoztak; a beszélgetés a híres Kraszov-ügy körül forgott.”
***
„Az erdő sűrűjében madarak nyüzsögtek, és eszeveszettül boldogan csiripeltek; a dús zöld levelek örvendezve, nyugodtan susogtak odafenn, és az élő fák ágai lassan, fenségesen ringtak lekókadt, halott társuk felett.”

8)
„Kun Béla repülőgépen menekült az országból. „
***
„Beszédükre fölneszelt Hattyú, az a kuvasz, amelyik e ház békéjére ügyel, lefutott a kert sarkáig, és ott mérgesen csaholni kezdett, úgyhogy szavuk egészen elveszett a kutyaugatásba.”

9)
„Most tértem vissza látogatásomból; földesuramnál voltam: ő az egyedüli szomszédom, akiről szólni fogok.”
***
„Sokáig időztem a három sír körül, a szelíd ég alatt; elnéztem a hanga és a harangvirág körül röpködő éji lepkéket, a füvet felborzoló könnyű szellőre figyeltem, és eltűnődtem rajta, miért is hiszik az emberek, hogy nyugtalan az álmuk azoknak, akik odalenn alusznak ebben a békés földben.”

10)
„Amikor egy reggel Gregor Samsa nyugtalan álmából felébredt, szörnyű féreggé változva találta magát ágyában.”
***
„És úgy érezték, mintha új álmaik és jó szándékaik megerősítését látnák, amikor útjuk céljánál leányuk elsőnek ugrott fel, és kinyújtóztatta fiatal testét.”

11)
„A halász már öreg volt, kis csónakján egyedül halászott a tengeren, a Golf-áramlat mentén, s immár nyolcvannégy napja, hogy nem fogott semmit”
***
„Oroszlánokról álmodott az öreg.”

12)
„Jem bátyámnak nem sokkal tizenhárom éves kora előtt csúnyán eltört könyökénél a karja.”
***
„Nyilván az egész éjszakát ott akarta tölteni, hogy reggel ott legyen, mikor a fia fölébred.”

13)
„Már túljártam életem felén, amikor egy szeles, tavaszi napon eszembe jutott Esti Kornél.”
***
„Lassan leszálltam.”

14)

„Hajnal a pusztán.”
***
„A nyelvekből üszök lett, s a sértegetésekből füst és pára.”

15)
„Hogy az elején kezdjem, Marley halott volt.”
***
„- A jó Isten áldása legyen mindnyájunkon!”  


MEGOLDÁSOK:
1 – Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön

2 - Tamási Áron: Ábel a rengetegben

3 - Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

4 - Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem

5 - Jókai Mór: Az Aranyember

6 – Mihail Bulgakov: A mester és margaréta

7 - Lev Tolsztoj: Ivan Iljics halála

8 – Kosztolányi Dezső: Édes Anna

9 – Emily Bronté: Üvöltő szelek

10 – Franz Kafka: Az átváltozás

11 – Ernest Hemingway: az öreg halász és a tenger

12 - Harper Lee: Ne bántsátok a feketerigót!

13 – Kosztolányi Dezső: Esti Kornél

14 – Kosztolányi Dezső: Édes Anna

15 – Charles Dickens: Karácsony ének Hány találatotok lett? Mit rontottatok el?
Írjátok meg nekem hozzászólásban, kíváncsi vagyok.

Megjegyzés küldése

My Instagram

(c) 2018 - Írásaim Tárháza | OddThemes